Saturday, August 7, 2010

Tentang Basmallah
  • Namanya Basmallah
  • Mempunyai 4 kalimah. 1.Bismi, 2.Allah, 3.Rahman, 4.Rahim
  • Mempunyai 19 huruf
  • Dibaca sebanyak 114 kali di dalam Al Quran, kecuali pada surah At-taubah namun Basmallah yang satunya itu diletak pada ayat yang lain di dalam surah yang lain.Maka cukuplah jumlah 114 kali ia dibaca.
  • Kitab seperti Zabur dan Taurat, di dalamnya juga ada Basmallah.
  • Basmallah merupakan sebahagian daripada ayat Al Fatihah maka ianya wajib dibaca ketika solat.Jika tidak, solat tidak sah.
  • Wajib di baca Basmallah ketika membaca ayat-ayat Al quran, tapi untuk membuat petikan / quote ayat, tak mengapa.
  • HARAM hukumnya menggunakan Basmallah untuk melakukan maksiat atau di gunakan ke atas sesuatu perkara yang jelas maksiat.

No comments:Sahl bin Abdullah berkata, " Tanda cintakan Allah adalah cintakan Al Quran.Tanda cintakan Al Quran adalah cintakan Nabi saw.Tanda cintakan Nabi saw adalah cintakan sunnah Baginda.Tanda cintakan Sunnah Rasul adalah cintakan Akhirat.Tanda cintakan Akhirat ialah tidak mencintai diri sendiri.Tanda tidak mencintai diri sendiri ialah membenci dunia.Dan tanda bencikan dunia adalah tidak mengambil daripada dunia melainkan kadar yang mencukupi untuk sara hidup.